Žabica MNK regala PLASTIFICIRAN

Stezni element koristi se za pričvršivanje MNK sistema. Za vezu se koriste torban vijci tipa PEKOM M6 x 12 mm.

Tip Širina Visina Debljina Šifra artikla
mm mm mm CR
ŽMNK 1 CR 20 5 2 10110157