Plafonski G nosač PLASTIFICIRAN

Plafonski G nosač. Služi za montažu nosača direktno na plafon, kao i za spuštanje sa plafona navojnom šipkom. Za pričvršćivanje na plafon koristi se anker vijak tipa FAZ II. Plafonski G nosač koristi se na mestima gde po visinama ima jako malo prostora za montažu.

Tip Dužina l Otvor Debljina Nosivost Pakovanje Šifra artikla
mm mm mm kg kom CR
G PNK 100 CR 100 10 6 78 10 10110026
G PNK 160 CR 160 10 6 67 10 10110027
G PNK 200 CR 200 10 6 63 10 10110028
G PNK 300 CR 300 10 6 40 10 10110029