Komercijalni objekti

Sistemi nosača kablova su bitna komponenta svake poslovne zgrade. To je zato što svakoj zgradi trebaju sistemi za upravljanje izaštitu kablova.
Ovi sistemi nosača kablova mogu biti ugrađeni na zidove, plafone ili podove.

Podne kutije se često biraju u poslovnim zgradama kao fleksibilan sistem za upravljanje kablovima koji štedi prostor.