Javni sektor

Sistemi nosača kablova sa vatrootpornošću preporučuju se na mestima gde se ljudi okupljaju u velikom broju, poput škola, zgrada, tržnih centara, sportskih centara itd. To je zato što se ljudska bezbednost može garantovati samo u slučaju požara, ako potrebni bezbednosni sistemi nastavljaju da funkcionišu. PEKOM koristi standard DIN 4102 DEO 12 za određivanje vatrootpornosti svojih sistema.
Svi PEKOM proizvodi otporni na vatru imaju oznaku E90 koja označava 90 minuta vatrootpornosti.