Odstojnik PLASTIFICIRAN

Odstojnik. Koristi se kao odstojnik zavisno od mesta na kom će se postaviti regal (poda ili zida). Montaža omega nosača na zid ili pod vrši se anker vijkom tipa FBN II. Za povezivanje regala na omega nosač koriste se torban vijci tipa PEKOM M6 x 12.

Tip Dužina L Pakovanje Šifra artikla
mm kom CR
OD 10 CR 100 10 10110031
OD 16 CR 160 10 10110032
OD 20 CR 200 10 10110033
OD 30 CR 300 10 10110034
OD 40 CR 400 10 10110035
OD 50 CR 500 10 10110036
OD 60 CR 600 10 10110037