Organizaciona kultura

Od samog zaposlenja i tokom rada trudimo se da stvorimo atmosferu u kojoj su svi dobrodošli, u kojoj jedni druge podržavamo u razvoju, pomažemo i radujemo se da svakog narednog dana dođemo na posao. Kako smo porodična firma, trudimo se da se svi članovi Pekom kolektiva osećaju kao članovi jedne velike Pekom porodice.