LNK T račva H 60 mm PLASTIFICIRAN

T račva za nosače kablova visine 60 mm. Koristi se kod formiranja T raskrsnica.

Tip Širina Visina Debljina Šifra artikla
mm mm mm CR
T LNK 6 10 CR 100 60 1.5 10110145
T LNK 6 20 CR 200 60 1.5 10110146
T LNK 6 30 CR 300 60 1.5 10110147
T LNK 6 40 CR 400 60 1.5 10110148
T LNK 6 50 CR 500 60 1.5 10110149
T LNK 6 60 CR 600 60 1.5 10110150