LNK Nosač kablova H 60 mm PLASTIFICIRAN

LNK regal, bočne visine 60 mm sa perforiranim bočnim stranama 17 x 8 mm. Veza između podnih lestvi i bočnih strana ostvarena je torban vijcima tipa PEKOM M8 x 16 mm. Nosač kablova isporučuje se spakovan u dužini 3000 mm.

Tip Širina Visina Debljina Dužina Dozvoljeno opterećenje (kg/m) Šifra artikla
mm mm mm mm 1.5m 2.0m 2.5m CR
LNK 6 10 300 CR 100 60 1.5 3000 250 200 125 10110133
LNK 6 20 300 CR 200 60 1.5 3000 247 197 120 10110134
LNK 6 30 300 CR 300 60 1.5 3000 245 195 120 10110135
LNK 6 40 300 CR 400 60 1.5 3000 235 190 115 10110136
LNK 6 50 300 CR 500 60 1.5 3000 230 185 112 10110137
LNK 6 60 300 CR 600 60 1.5 3000 232 190 115 10110138