LNK Krivina 90° H 60mm PLASTIFICIRAN

Krivina 90° za nosače kablova visine 60 mm. Koristi se kod formiranja krivine pod uglom 90°.

Tip Širina Visina Debljina Šifra artikla
mm mm mm CR
L LNK 6 10 CR 100 60 1.5 10110139
L LNK 6 20 CR 200 60 1.5 10110140
L LNK 6 30 CR 300 60 1.5 10110141
L LNK 6 40 CR 400 60 1.5 10110142
L LNK 6 50 CR 500 60 1.5 10110143
L LNK 6 60 CR 600 60 1.5 10110144