Račva plus

Račva plus za nosače kablova visine 110 mm. Koristi se kod formiranja raskrsnica u obliku znaka plus.

Tip Širina Visina Debljina Šifra artikla
mm mm mm PL
X PNK 11 10 PL 100 110 1 10030294
X PNK 11 16 PL 160 110 1 10030295
X PNK 11 20 PL 200 110 1 10030296
X PNK 11 30 PL 300 110 1 10030297
X PNK 11 40 PL 400 110 1 10030298
X PNK 11 50 PL 500 110 1 10030299
X PNK 11 60 PL 600 110 1 10030300
  TC
X PNK 11 10 TC 100 110 1 10020320
X PNK 11 16 TC 160 110 1 10020321
X PNK 11 20 TC 200 110 1 10020322
X PNK 11 30 TC 300 110 1 10020323
X PNK 11 40 TC 400 110 1 10020324
X PNK 11 50 TC 500 110 1 10020325
X PNK 11 60 TC 600 110 1 10020326