Nosač kablova SNK

SNK regal sa bočne visine 110 mm. Zahvaljujući podnim upuštenim perforacijama omogućuje se brzo i lako spajanje regala sa konzolom u veličinama od 50 do 600mm. Bočne perforacije 8 x 32 mm omogućuju neophodnu ventilaciju. Podna perforacija prečnika 11 mm, omogućuje direktno vezivanje regala pomoću navojne šipke. Nosač kablova isporučuje se u dužinama 2000mm, 3000mm i 6000mm. Nosač kablova isporučuje se sa svim relevantnim pričvrsnim sistemima.


Tip Širina Visina Debljina Dužina Korisni presek Dozvoljeno opterećenje (kg/m) Šifra artikla
mm mm mm mm cm2 1.5m 2.0m 2.5m PL
SNK 11 10 300 PL 100 110 1 3000 100 200 141 84 10070039
SNK 11 16 300 PL 160 110 1 3000 160 199 138 85 10070040
SNK 11 20 300 PL 200 110 1 3000 200 197 135 86 10070041
SNK 11 30 300 PL 300 110 1 3000 300 183 131 78 10070042
SNK 11 40 300 PL 400 110 1 3000 400 185 130 75 10070043
SNK 11 50 300 PL 500 110 1 3000 500 188 141 75 10070044
SNK 11 60 300 PL 600 110 1 3000 600 182 130 74 10070045
  TC
SNK 11 10 300 TC 100 110 1 3000 100 200 141 84 10270039
SNK 11 16 300 TC 160 110 1 3000 160 199 138 85 10270040
SNK 11 20 300 TC 200 110 1 3000 200 197 135 86 10270041
SNK 11 30 300 TC 300 110 1 3000 300 183 131 78 10270042
SNK 11 40 300 TC 400 110 1 3000 400 185 130 75 10270043
SNK 11 50 300 TC 500 110 1 3000 500 188 141 75 10270044
SNK 11 60 300 TC 600 110 1 3000 600 182 130 74 10270045