Nosač kablova VNK

VNK regal sa bočne visine 110 mm. Zahvaljujući podnim perforacijama omogućuje se brzo i lako spajanje regala sa konzolom u veličinama od 50 do 600mm. Bočne perforacije 8 x 32 mm omogućuju neophodnu ventilaciju. Nosač kablova isporučuje se u dužinama 2000mm, 3000mm i 6000mm. Nosač kablova isporučuje se sa svim relevantnim pričvrsnim sistemima.


Tip Širina Visina Debljina Dužina Korisni presek Dozvoljeno opterećenje (kg/m) Šifra artikla
mm mm mm mm cm2 1.5m 2.0m 2.5m PL
VNK 11 10 300 PL 100 110 1.5 3000 100 300 124 85 10080023
VNK 11 16 300 PL 160 110 1.5 3000 160 297 122 82 10080024
VNK 11 20 300 PL 200 110 1.5 3000 200 294 120 80 10080025
VNK 11 30 300 PL 300 110 1.5 3000 300 293 117 78 10080026
VNK 11 40 300 PL 400 110 1.5 3000 400 295 113 75 10080027
VNK 11 50 300 PL 500 110 1.5 3000 500 292 112 75 10080028
VNK 11 60 300 PL 600 110 1.5 3000 600 290 110 74 10080029
  TC
VNK 11 10 300 TC 100 110 1.5 3000 100 300 124 85 10020267
VNK 11 16 300 TC 160 110 1.5 3000 160 297 122 82 10020268
VNK 11 20 300 TC 200 110 1.5 3000 200 294 120 80 10020269
VNK 11 30 300 TC 300 110 1.5 3000 300 293 117 78 10020270
VNK 11 40 300 TC 400 110 1.5 3000 400 295 113 75 10020271
VNK 11 50 300 TC 500 110 1.5 3000 500 292 112 75 10020272
VNK 11 60 300 TC 600 110 1.5 3000 600 290 110 74 10020273