Krivina 45°

Krivina 45° za nosače kablova visine 110 mm. Koristi se kod formiranja krivina koje su pod uglom od 45°.

Tip Širina Visina Debljina Šifra artikla
mm mm mm PL
K45 PNK 11 10 PL 100 110 1 10030266
K45 PNK 11 16 PL 160 110 1 10030267
K45 PNK 11 20 PL 200 110 1 10030268
K45 PNK 11 30 PL 300 110 1 10030269
K45 PNK 11 40 PL 400 110 1 10030270
K45 PNK 11 50 PL 500 110 1 10030271
K45 PNK 11 60 PL 600 110 1 10030272
  TC
K45 PNK 11 10 TC 100 110 1 10020292
K45 PNK 11 16 TC 160 110 1 10020293
K45 PNK 11 20 TC 200 110 1 10020294
K45 PNK 11 30 TC 300 110 1 10020295
K45 PNK 11 40 TC 400 110 1 10020296
K45 PNK 11 50 TC 500 110 1 10020297
K45 PNK 11 60 TC 600 110 1 10020298