Račva plus VLNK

Račva plus za nosače kablova visine 60 mm. Koristi se kod formiranja raskrsnica u obliku znaka plus.

Tip Širina Visina Debljina Šifra artikla
mm mm mm PL
X VLNK 6 10 PL 100 60 2 20030094
X VLNK 6 20 PL 200 60 2 20030095
X VLNK 6 30 PL 300 60 2 20030096
X VLNK 6 40 PL 400 60 2 20030097
X VLNK 6 50 PL 500 60 2 20030098
X VLNK 6 60 PL 600 60 2 20030099
  TC
X VLNK 6 10 TC 100 60 2 20020119
X VLNK 6 20 TC 200 60 2 20020120
X VLNK 6 30 TC 300 60 2 20020121
X VLNK 6 40 TC 400 60 2 20020122
X VLNK 6 50 TC 500 60 2 20020123
X VLNK 6 60 TC 600 60 2 20020124