Nosač kablova LNK

LNK regal, bočne visine 60 mm sa perforiranim bočnim stranama 17 x 8 mm. Veza između podnih lestvi i bočnih strana ostvarena je torban vijcima tipa PEKOM M8 x 16 mm. Nosač kablova isporučuje se spakovan u dužinama 2000 i 3000 mm (korisne dužine).

Tip Širina Visina Debljina Dužina Dozvoljeno opterećenje (kg/m) Šifra artikla
mm mm mm mm 1.5m 2.0m 2.5m PL
LNK 6 10 300 PL 100 60 1.5 3000 250 200 125 20010002
LNK 6 20 300 PL 200 60 1.5 3000 247 197 120 20010004
LNK 6 30 300 PL 300 60 1.5 3000 245 195 120 20010007
LNK 6 40 300 PL 400 60 1.5 3000 235 190 115 20010010
LNK 6 50 300 PL 500 60 1.5 3000 230 185 112 20010013
LNK 6 60 300 PL 600 60 1.5 3000 232 190 115 20010016
  TC
LNK 6 10 300 TC 100 60 1.5 3000 250 200 125 20020075
LNK 6 20 300 TC 200 60 1.5 3000 247 197 120 20020076
LNK 6 30 300 TC 300 60 1.5 3000 245 195 120 20020077
LNK 6 40 300 TC 400 60 1.5 3000 235 190 115 20020078
LNK 6 50 300 TC 500 60 1.5 3000 230 185 112 20020079
LNK 6 60 300 TC 600 60 1.5 3000 232 190 115 20020080