Nosač kablova VLNK

LNK regal, bočne visine 60 mm sa perforiranim bočnim stranama 17 x 8 mm. Veza između podnih lestvi i bočnih strana ostvarena je torban vijcima tipa PEKOM M8 x 16 mm. Nosač kablova isporučuje se spakovan u dužinama 2000 i 3000 mm (korisne dužine).


Tip Širina Visina Debljina Dužina Šifra artikla
mm mm mm mm PL
VLNK 6 10 300 PL 100 60 2 3000 20040007
VLNK 6 20 300 PL 200 60 2 3000 20040008
VLNK 6 30 300 PL 300 60 2 3000 20040009
VLNK 6 40 300 PL 400 60 2 3000 20040010
VLNK 6 50 300 PL 500 60 2 3000 20040011
VLNK 6 60 300 PL 600 60 2 3000 20040012
  TC
VLNK 6 10 300 TC 100 60 2 3000 20020081
VLNK 6 20 300 TC 200 60 2 3000 20020082
VLNK 6 30 300 TC 300 60 2 3000 20020083
VLNK 6 40 300 TC 400 60 2 3000 20020084
VLNK 6 50 300 TC 500 60 2 3000 20020085
VLNK 6 60 300 TC 600 60 2 3000 20020086