Račva plus

Račva plus za nosače kablova visine 60 mm. Koristi se kod formiranja raskrsnica u obliku znaka plus.

Tip Širina Visina Debljina Šifra artikla
mm mm mm PL
X LNK 6 10 PL 100 60 1.5 20030088
X LNK 6 20 PL 200 60 1.5 20030089
X LNK 6 30 PL 300 60 1.5 20030090
X LNK 6 40 PL 400 60 1.5 20030091
X LNK 6 50 PL 500 60 1.5 20030092
X LNK 6 60 PL 600 60 1.5 20030093
  TC
X LNK 6 10 TC 100 60 1.5 20020113
X LNK 6 20 TC 200 60 1.5 20020114
X LNK 6 30 TC 300 60 1.5 20020115
X LNK 6 40 TC 400 60 1.5 20020116
X LNK 6 50 TC 500 60 1.5 20020117
X LNK 6 60 TC 600 60 1.5 20020118