Račva plus VLNK

Račva plus za nosače kablova visine 50 mm. Koristi se kod formiranja raskrsnica u obliku znaka plus.

Tip Širina Visina Debljina Šifra artikla
mm mm mm PL
X VLNK 5 10 PL 100 50 2 20030032
X VLNK 5 20 PL 200 50 2 20030033
X VLNK 5 30 PL 300 50 2 20030034
X VLNK 5 40 PL 400 50 2 20030035
X VLNK 5 50 PL 500 50 2 20030036
X VLNK 5 60 PL 600 50 2 20030037
  TC
X VLNK 5 10 TC 100 50 2 20020045
X VLNK 5 20 TC 200 50 2 20020046
X VLNK 5 30 TC 300 50 2 20020047
X VLNK 5 40 TC 400 50 2 20020048
X VLNK 5 50 TC 500 50 2 20020049
X VLNK 5 60 TC 600 50 2 20020050