Nosač kablova VLNK

LNK regal, bočne visine 50 mm sa perforiranim bočnim stranama 17 x 8 mm. Veza između podnih lestvi i bočnih strana ostvarena je torban vijcima tipa PEKOM M8 x 16 mm. Nosač kablova isporučuje se spakovan u dužinama 2000 i 3000 mm (korisne dužine).


Tip Širina Visina Debljina Dužina Šifra artikla
mm mm mm mm PL
VLNK 5 10 300 PL 100 50 2 3000 20040001
VLNK 5 20 300 PL 200 50 2 3000 20040002
VLNK 5 30 300 PL 300 50 2 3000 20040003
VLNK 5 40 300 PL 400 50 2 3000 20040004
VLNK 5 50 300 PL 500 50 2 3000 20040005
VLNK 5 60 300 PL 600 50 2 3000 20040006
  TC
VLNK 5 10 300 TC 100 50 2 3000 20020007
VLNK 5 20 300 TC 200 50 2 3000 20020008
VLNK 5 30 300 TC 300 50 2 3000 20020009
VLNK 5 40 300 TC 400 50 2 3000 20020010
VLNK 5 50 300 TC 500 50 2 3000 20020011
VLNK 5 60 300 TC 600 50 2 3000 20020012