Pregrada

Pregrada bočne visine 55 mm služi za razdvajanje kablova I instalacija u okviru jednog regala (nosača kablova).

Tip Visina Dužina Pakovanje Šifra artikla
mm mm kom PL
P PNK 50 PL 50 3000 10 10030046
  TC
P PNK 50 TC 50 3000 10 10020022