Račva plus

Račva plus za nosače kablova visine 50 mm. Koristi se kod formiranja raskrsnica u obliku znaka plus.

Tip Širina Visina Debljina Šifra artikla
mm mm mm PL
X LNK 5 10 PL 100 50 1.5 20030026
X LNK 5 20 PL 200 50 1.5 20030027
X LNK 5 30 PL 300 50 1.5 20030028
X LNK 5 40 PL 400 50 1.5 20030029
X LNK 5 50 PL 500 50 1.5 20030030
X LNK 5 60 PL 600 50 1.5 20030031
  TC
X LNK 5 10 TC 100 50 1.5 20020039
X LNK 5 20 TC 200 50 1.5 20020040
X LNK 5 30 TC 300 50 1.5 20020041
X LNK 5 40 TC 400 50 1.5 20020042
X LNK 5 50 TC 500 50 1.5 20020043
X LNK 5 60 TC 600 50 1.5 20020044