Račva plus

Račva plus za nosače kablova visine 110 mm. Koristi se kod formiranja raskrsnica u obliku znaka plus.

Tip Širina Visina Debljina Šifra artikla
mm mm mm PL
X LNK 11 10 PL 100 110 1.5 20030150
X LNK 11 20 PL 200 110 1.5 20030151
X LNK 11 30 PL 300 110 1.5 20030152
X LNK 11 40 PL 400 110 1.5 20030153
X LNK 11 50 PL 500 110 1.5 20030154
X LNK 11 60 PL 600 110 1.5 20030155
  TC
X LNK 11 10 TC 100 110 1.5 20020187
X LNK 11 20 TC 200 110 1.5 20020188
X LNK 11 30 TC 300 110 1.5 20020189
X LNK 11 40 TC 400 110 1.5 20020190
X LNK 11 50 TC 500 110 1.5 20020191
X LNK 11 60 TC 600 110 1.5 20020192