Ugaona spojnica

Ugaona spojnica korist se za nosače kablova visine 110 mm.

Tip Širina Visina Debljina Šifra artikla
mm mm mm PL
US PNK 11 10 PL 100 110 1.5 10030280
US PNK 11 20 PL 200 110 1.5 10030282
US PNK 11 30 PL 300 110 1.5 10030283
US PNK 11 40 PL 400 110 1.5 10030284
US PNK 11 50 PL 500 110 1.5 10030285
US PNK 11 60 PL 600 110 1.5 10030286
  TC
US PNK 11 10 TC 100 110 1.5 10020306
US PNK 11 20 TC 200 110 1.5 10020308
US PNK 11 30 TC 300 110 1.5 10020309
US PNK 11 40 TC 400 110 1.5 10020310
US PNK 11 50 TC 500 110 1.5 10020311
US PNK 11 60 TC 600 110 1.5 10020312