Pregrada

Pregrada bočne visine 105 mm služi za razdvajanje kablova I instalacija u okviru jednog regala (nosača kablova).

Tip Visina Dužina Pakovanje Šifra artikla
mm mm kom PL
P PNK 110 PL 110 3000 50 10030255
  TC
P PNK 110 TC 110 3000 50 10020281