Krivina 45°

Krivina 45° za nosače kablova visine 30 mm. Koristi se kod formiranja krivina koje su pod uglom od 45°.

Tip Širina Visina Debljina Šifra artikla
mm mm mm PL
K45 PNK 3 5 PL 50 30 1 10030011
K45 PNK 3 10 PL 100 30 1 10030012
K45 PNK 3 16 PL 160 30 1 10030013
K45 PNK 3 20 PL 200 30 1 10030014
K45 PNK 3 30 PL 300 30 1 10030015