Bočna spojnica

Bočna spojnica sa bočnim perforacijama 17 x 8 mm koristi se za međusobno povezivanje 2 PNK regala visine 30 mm.

Tip Visina Pakovanje Šifra artikla
mm kom PL
S PNK 30 PL 30 50 10030003