Krivina 45° PNK H 60 mm INOX E90

Krivina 45° za nosače kablova visine 60 mm. Koristi se kod formiranja krivina koje su pod uglom od 45°.


Tip Širina Visina Šifra artikla
mm mm V4A
K45 PNK 6 5 V4A 50 60 10091035
K45 PNK 6 10 V4A 100 60 10091036
K45 PNK 6 16 V4A 160 60 10091037
K45 PNK 6 20 V4A 200 60 10091038
K45 PNK 6 30 V4A 300 60 10091039
K45 PNK 6 40 V4A 400 60 10091040
K45 PNK 6 50 V4A 500 60 10091041
K45 PNK 6 60 V4A 600 60 10091042