Vijak sa šestougaonom glavom


Tip Dužina Šifra artikla
mm
Pekom Vijak M8 20 12000080
Pekom Vijak M8 25 12000081
Pekom Vijak M8 30 12000082
Pekom Vijak M10 20 12000083
Pekom Vijak M10 30 12000084
Pekom Vijak M10 40 12000085
Pekom Vijak M10 50 12000086
Pekom Vijak M10 80 12000087
Pekom Vijak M10 90 12000088
Pekom Vijak M12 30 12000089
Pekom Vijak M12 40 12000090
Pekom Vijak M12 50 12000091