Ugaona spojnica

Ugaona spojnica korist se za nosače kablova visine 85 mm.

Tip Širina Visina Debljina Šifra artikla
mm mm mm PL
US PNK 8 10 PL 100 85 1 10030220
US PNK 8 16 PL 160 85 1 10030221
US PNK 8 20 PL 200 85 1 10030222
US PNK 8 30 PL 300 85 1 10030223
US PNK 8 40 PL 400 85 1 10030224
US PNK 8 50 PL 500 85 1 10030225
US PNK 8 60 PL 600 85 1 10030226
  TC
US PNK 8 10 TC 100 85 1 10020232
US PNK 8 16 TC 160 85 1 10020233
US PNK 8 20 TC 200 85 1 10020234
US PNK 8 30 TC 300 85 1 10020235
US PNK 8 40 TC 400 85 1 10020236
US PNK 8 50 TC 500 85 1 10020237
US PNK 8 60 TC 600 85 1 10020238