Račva plus

Račva plus za nosače kablova visine 85 mm. Koristi se kod formiranja raskrsnica u obliku znaka plus.

Tip Širina Visina Debljina Šifra artikla
mm mm mm PL
X PNK 8 10 PL 100 85 1 10030234
X PNK 8 16 PL 160 85 1 10030235
X PNK 8 20 PL 200 85 1 10030236
X PNK 8 30 PL 300 85 1 10030237
X PNK 8 40 PL 400 85 1 10030238
X PNK 8 50 PL 500 85 1 10030239
X PNK 8 60 PL 600 85 1 10030240
  TC
X PNK 8 10 TC 100 85 1 10020246
X PNK 8 16 TC 160 85 1 10020247
X PNK 8 20 TC 200 85 1 10020248
X PNK 8 30 TC 300 85 1 10020249
X PNK 8 40 TC 400 85 1 10020250
X PNK 8 50 TC 500 85 1 10020251
X PNK 8 60 TC 600 85 1 10020252