Krivina 45°

Krivina 45° za nosače kablova visine 85 mm. Koristi se kod formiranja krivina koje su pod uglom od 45°.

Tip Širina Visina Debljina Šifra artikla
mm mm mm PL
K45 PNK 8 10 PL 100 85 1 10030206
K45 PNK 8 16 PL 160 85 1 10030207
K45 PNK 8 20 PL 200 85 1 10030208
K45 PNK 8 30 PL 300 85 1 10030209
K45 PNK 8 40 PL 400 85 1 10030210
K45 PNK 8 50 PL 500 85 1 10030211
K45 PNK 8 60 PL 600 85 1 10030212
  TC
K45 PNK 8 10 TC 100 85 1 10020218
K45 PNK 8 16 TC 160 85 1 10020219
K45 PNK 8 20 TC 200 85 1 10020220
K45 PNK 8 30 TC 300 85 1 10020221
K45 PNK 8 40 TC 400 85 1 10020222
K45 PNK 8 50 TC 500 85 1 10020223
K45 PNK 8 60 TC 600 85 1 10020224