Račva plus

Račva plus za nosače kablova visine 60 mm. Koristi se kod formiranja raskrsnica u obliku znaka plus.

Tip Širina Visina Debljina Šifra artikla
mm mm mm PL
X PNK 6 5 PL 50 60 1 10030164
X PNK 6 10 PL 100 60 1 10030165
X PNK 6 16 PL 160 60 1 10030166
X PNK 6 20 PL 200 60 1 10030167
X PNK 6 30 PL 300 60 1 10030168
X PNK 6 40 PL 400 60 1 10030169
X PNK 6 50 PL 500 60 1 10030170
X PNK 6 60 PL 600 60 1 10030171
  TC
X PNK 6 5 TC 50 60 1 10020162
X PNK 6 10 TC 100 60 1 10020163
X PNK 6 16 TC 160 60 1 10020164
X PNK 6 20 TC 200 60 1 10020165
X PNK 6 30 TC 300 60 1 10020166
X PNK 6 40 TC 400 60 1 10020167
X PNK 6 50 TC 500 60 1 10020168
X PNK 6 60 TC 600 60 1 10020169