Krivina 45°

Krivina 45° za nosače kablova visine 60 mm. Koristi se kod formiranja krivina koje su pod uglom od 45°.

Tip Širina Visina Debljina Šifra artikla
mm mm mm PL
K45 PNK 6 5 PL 50 60 1 10030132
K45 PNK 6 10 PL 100 60 1 10030133
K45 PNK 6 16 PL 160 60 1 10030134
K45 PNK 6 20 PL 200 60 1 10030135
K45 PNK 6 30 PL 300 60 1 10030136
K45 PNK 6 40 PL 400 60 1 10030137
K45 PNK 6 50 PL 500 60 1 10030138
K45 PNK 6 60 PL 600 60 1 10030139
  TC
K45 PNK 6 5 TC 50 60 1 10020130
K45 PNK 6 10 TC 100 60 1 10020131
K45 PNK 6 16 TC 160 60 1 10020132
K45 PNK 6 20 TC 200 60 1 10020133
K45 PNK 6 30 TC 300 60 1 10020134
K45 PNK 6 40 TC 400 60 1 10020135
K45 PNK 6 50 TC 500 60 1 10020136
K45 PNK 6 60 TC 600 60 1 10020137