Krivina 45°

Krivina 45° za nosače kablova visine 50 mm. Koristi se kod formiranja krivina koje su pod uglom od 45°.

Tip Širina Visina Debljina Šifra artikla
mm mm mm PL
K45 PNK 5 5 PL 50 50 1 10030058
K45 PNK 5 10 PL 100 50 1 10030059
K45 PNK 5 16 PL 160 50 1 10030060
K45 PNK 5 20 PL 200 50 1 10030061
K45 PNK 5 30 PL 300 50 1 10030062
K45 PNK 5 40 PL 400 50 1 10030063
K45 PNK 5 50 PL 500 50 1 10030064
K45 PNK 5 60 PL 600 50 1 10030065
  TC
K45 PNK 5 5 TC 50 50 1 10020034
K45 PNK 5 10 TC 100 50 1 10020035
K45 PNK 5 16 TC 160 50 1 10020036
K45 PNK 5 20 TC 200 50 1 10020037
K45 PNK 5 30 TC 300 50 1 10020038
K45 PNK 5 40 TC 400 50 1 10020039
K45 PNK 5 50 TC 500 50 1 10020040
K45 PNK 5 60 TC 600 50 1 10020041