Stezaljka čeličnog užeta

Stezaljka čeličnog užeta služi za pričvršćivanje zateznih čeličnih užadi.


Tip Pakovanje Šifra artikla
kom  
Stezaljka užeta 10 60010015