U profili velike nosivosti

U profil velike nosivosti. Koristi se za vertikalnu montažu regala sa plafona za velike nosivost. Za UD nosač pričvršćuje se sa 4 torban vijka, tipa PEKOM M8 x 16.


Tip Dužina L Dimenzije Debljina Pakovanje Šifra artikla
mm   mm kom PL
U 7 50 PL 500 50x30 3 10 30010028
U 7 100 PL 1000 50x30 3 4 30010029
U 7 150 PL 1500 50x30 3 4 30010030
U 7 200 PL 2000 50x30 3 4 30010031
U 7 300 PL 3000 50x30 3 4 30010062
  TC
U 7 50 TC 500 50x30 3 10 30020028
U 7 100 TC 1000 50x30 3 4 30020029
U 7 150 TC 1500 50x30 3 4 30020030
U 7 200 TC 2000 50x30 3 4 30020031
U 7 300 TC 3000 50x30 3 4 30023131