Profilna perforirana šina tipa E 90Tip Dimenzije Debljina Dužina Pakovanje Šifra artikla
mm mm mm kom PL
PS L 2M E90 30x15 2 2000 10 40030022
PS L 14 E90 30x15 2 140 10 40030023
PS L 20 E90 30x15 2 200 10 40030024
PS L 24 E90 30x15 2 240 10 40030025
PS L 34 E90 30x15 2 340 10 40030026
PS L 44 E90 30x15 2 440 10 40030027
PS L 54 E90 30x15 2 540 10 40030028
PS L 64 E90 30x15 2 640 10 40030029