Nosač kablova VNK

VNK regal sa bočne visine 85 mm. Zahvaljujući podnim perforacijama omogućuje se brzo i lako spajanje regala sa konzolom u veličinama od 50 do 600mm. Bočne perforacije 8 x 32 mm omogućuju neophodnu ventilaciju. Nosač kablova isporučuje se u dužinama 2000mm, 3000mm i 6000mm. Nosač kablova isporučuje se sa svim relevantnim pričvrsnim sistemima.


Tip Širina Visina Debljina Dužina Korisni presek Dozvoljeno opterećenje (kg/m) Šifra artikla
mm mm mm mm cm2 1.5m 2.0m 2.5m PL
VNK 8 10 300 PL 100 85 1.5 3000 80 280 225 152 10080016
VNK 8 16 300 PL 160 85 1.5 3000 130 277 222 150 10080017
VNK 8 20 300 PL 200 85 1.5 3000 160 274 223 148 10080018
VNK 8 30 300 PL 300 85 1.5 3000 240 270 228 144 10080019
VNK 8 40 300 PL 400 85 1.5 3000 320 272 230 145 10080020
VNK 8 50 300 PL 500 85 1.5 3000 400 275 224 147 10080021
VNK 8 60 300 PL 600 85 1.5 3000 480 273 221 140 10080022
  TC
VNK 8 10 300 TC 100 80 1.5 3000 80 280 225 152 10020193
VNK 8 16 300 TC 160 85 1.5 3000 130 277 222 150 10020194
VNK 8 20 300 TC 200 85 1.5 3000 160 274 223 148 10020195
VNK 8 30 300 TC 300 85 1.5 3000 240 270 228 144 10020196
VNK 8 40 300 TC 400 85 1.5 3000 320 272 230 145 10020197
VNK 8 50 300 TC 500 85 1.5 3000 400 275 224 147 10020198
VNK 8 60 300 TC 600 85 1.5 3000 480 273 221 140 10020199