Lomljiva spojnica

Lomljiva spojnica koristi se za spajanje 2 PNK regala na licu mesta gde se ugao formira prema datoj potrebi montaže. Bočne perforacije na spojnici su 32 x 7 mm.

Tip Visina Pakovanje Šifra artikla
mm kom PL
LS PNK 85 PL 85 50 10030197
  TC
LS PNK 85 TC 85 50 10020209