Nosač kablova VLNK

LNK regal, bočne visine 110 mm sa perforiranim bočnim stranama 17 x 8 mm. Veza između podnih lestvi i bočnih strana ostvarena je torban vijcima tipa PEKOM M8 x 16 mm. Nosač kablova isporučuje se spakovan u dužinama 2000 i 3000 mm (korisne dužine).


Tip Širina Visina Debljina Dužina Šifra artikla
mm mm mm mm PL
VLNK 11 10 300 PL 100 110 2 3000 20040013
VLNK 11 20 300 PL 200 110 2 3000 20040014
VLNK 11 30 300 PL 300 110 2 3000 20040015
VLNK 11 40 300 PL 400 110 2 3000 20040016
VLNK 11 50 300 PL 500 110 2 3000 20040017
VLNK 11 60 300 PL 600 110 2 3000 20040018
  TC
VLNK 11 10 300 TC 100 110 2 3000 20020155
VLNK 11 20 300 TC 200 110 2 3000 20020156
VLNK 11 30 300 TC 300 110 2 3000 20020157
VLNK 11 40 300 TC 400 110 2 3000 20020158
VLNK 11 50 300 TC 500 110 2 3000 20020159
VLNK 11 60 300 TC 600 110 2 3000 20020160