Nosač kablova LNK

LNK regal, bočne visine 110 mm sa perforiranim bočnim stranama 17 x 8 mm. Veza između podnih lestvi i bočnih strana ostvarena je torban vijcima tipa PEKOM M8 x 16 mm. Nosač kablova isporučuje se spakovan u dužinama 2000 i 3000 mm (korisne dužine).

Tip Širina Visina Debljina Dužina Dozvoljeno opterećenje (kg/m) Šifra artikla
mm mm mm mm 1.5m 2.0m 2.5m PL
LNK 11 10 300 PL 100 110 1.5 3000 355 275 205 20010000
LNK 11 20 300 PL 200 110 1.5 3000 350 270 200 20010005
LNK 11 30 300 PL 300 110 1.5 3000 350 265 180 20010008
LNK 11 40 300 PL 400 110 1.5 3000 332 255 180 20010011
LNK 11 50 300 PL 500 110 1.5 3000 324 240 180 20010014
LNK 11 60 300 PL 600 110 1.5 3000 318 230 160 20010017
  TC
LNK 11 10 300 TC 100 110 1.5 3000 355 275 205 20020149
LNK 11 20 300 TC 200 110 1.5 3000 350 270 200 20020150
LNK 11 30 300 TC 300 110 1.5 3000 350 265 180 20020151
LNK 11 40 300 TC 400 110 1.5 3000 332 255 180 20020152
LNK 11 50 300 TC 500 110 1.5 3000 324 240 180 20020153
LNK 11 60 300 TC 600 110 1.5 3000 318 230 160 20020154