UD nosač tipa E90Tip Debljina Pakovanje Šifra artikla
mm kom PL
UD U5 E90 2 10 40030009