Plafonski UD nosač tipa E90Tip Debljina Nosivost Pakovanje Šifra artikla
mm kg kom TC
UD U5 TC E90 2 611 10 42030009