Jeklena vrv

Jeklena žična vrv.

Vrsta Pakiranje Koda članka
kom PL
Čelično uže 10 60010019