LNK kabelski pladenj

LNK polica, stranska višina 50 mm s perforiranimi stranicami 17 x 8 mm. Povezava med talno lestev in stranicami je izvedena z vrečko z vijaki PEKOM M8 x 16 mm. Kabelski pladenj je dobavljen pakiran v dolžini 2000 in 3000 mm (koristne dolžine).

Vrsta Premer Višina Debelina Dolžina Dovoljena obremenitev (kg/m) Koda članka
mm mm mm mm 1.5m 2.0m 2.5m PL
LNK 5 10 300 PL 100 50 1.5 3000 240 190 140 20010001
LNK 5 20 300 PL 200 50 1.5 3000 210 160 130 20010003
LNK 5 30 300 PL 300 50 1.5 3000 208 170 135 20010006
LNK 5 40 300 PL 400 50 1.5 3000 190 148 112 20010009
LNK 5 50 300 PL 500 50 1.5 3000 197 150 120 20010012
LNK 5 60 300 PL 600 50 1.5 3000 210 160 120 20010015
  TC
LNK 5 10 300 TC 100 50 1.5 3000 240 190 140 20020001
LNK 5 20 300 TC 200 50 1.5 3000 210 160 130 20020002
LNK 5 30 300 TC 300 50 1.5 3000 208 170 135 20020003
LNK 5 40 300 TC 400 50 1.5 3000 190 148 112 20020004
LNK 5 50 300 TC 500 50 1.5 3000 197 150 120 20020005
LNK 5 60 300 PL 600 50 1.5 3000 210 160 120 20020006