LNK kabelski pladenj

LNK polica, stranska višina 110 mm s perforiranimi stranicami 17 x 8 mm. Povezava med talno lestev in stranicami je izvedena z vrečko z vijaki PEKOM M8 x 16 mm. Kabelski pladenj je dobavljen v dolžinah 2000 in 3000 mm (koristne dolžine).

Vrsta Premer Višina Debelina Dolžina Dovoljena obremenitev (kg/m) Koda članka
mm mm mm mm 1.5m 2.0m 2.5m PL
LNK 11 10 300 PL 100 110 1.5 3000 355 275 205 20010000
LNK 11 20 300 PL 200 110 1.5 3000 350 270 200 20010005
LNK 11 30 300 PL 300 110 1.5 3000 350 265 180 20010008
LNK 11 40 300 PL 400 110 1.5 3000 332 255 180 20010011
LNK 11 50 300 PL 500 110 1.5 3000 324 240 180 20010014
LNK 11 60 300 PL 600 110 1.5 3000 318 230 160 20010017
  TC
LNK 11 10 300 TC 100 110 1.5 3000 355 275 205 20020149
LNK 11 20 300 TC 200 110 1.5 3000 350 270 200 20020150
LNK 11 30 300 TC 300 110 1.5 3000 350 265 180 20020151
LNK 11 40 300 TC 400 110 1.5 3000 332 255 180 20020152
LNK 11 50 300 TC 500 110 1.5 3000 324 240 180 20020153
LNK 11 60 300 TC 600 110 1.5 3000 318 230 160 20020154