PNK konektor E90Vrsta Širina b Debelina Pakiranje Koda članka
mm mm kom PL
S PNK 50 E90 50 1.5 10 40030030
S PNK 100 E90 100 1.5 10 40030031
S PNK 200 E90 200 1.5 10 40030032
S PNK 300 E90 300 1.5 10 40030033
S PNK 400 E90 400 1.5 10 40030034
S PNK 500 E90 500 1.5 10 40030035
S PNK 600 E90 600 1.5 10 40030036