FIS H


FIS H12x85K Plastični uložak za hemijsko fiksiranje Za navojnu šipku M6-M8
FIS H16x85K U supljem bloku Za navojnu šipku M8-M10