Račva plus

Račva plus za nosače kablova visine 30 mm. Koristi se kod formiranja raskrsnica u obliku znaka plus.

Tip Širina Visina Debljina Šifra artikla
mm mm mm PL
X PNK 3 5 PL 50 30 1 10030031
X PNK 3 10 PL 100 30 1 10030032
X PNK 3 16 PL 160 30 1 10030033
X PNK 3 20 PL 200 30 1 10030034
X PNK 3 30 PL 300 30 1 10030035