Lomljiva spojnica

Lomljiva spojnica koristi se za spajanje 2 regala na licu mesta gde se ugao formira prema datoj potrebi montaže. Bočne perforacije na spojnici su 32 x 7 mm.

Tip Visina Pakovanje Šifra artikla
mm kom PL
LS PNK 60 PL 60 50 10030122
  TC
LS PNK 60 TC 60 50 10020120